مشخصات پروفیل

پروفیل 70 میلیمتری و 5 خانه ایی با نوار اسپیسر
تحت هر شرایط و با داشتن واشرهای عایق از نفوذ هرگونه آلودگی جلوگیری میکند .
با تابش نور خورشید و گرما رنگ و فرم خوئرا از دست نمی دهد.
با داشتن کانالهای زهکشی برای دفع آب بدون هیچ مشکلی دفع میشود .
وجود ورق گالوانیزه در وسط پروفیل برای تقویت

در تمام فصلهای سال از شما محافظت میکند .
در تابستان از گرما و در زمستان از سرما شمارا محافظت میکند .
با رنگهای زیبا و متفاوت و سطح صاف و براق و بدون لکه و گردو غبار .
با نصب آسان و کاهش هزینه های مصرفی .
ضامن سلامت آسایش و حیات شماست .

Renk Seçenekleri

70ik-slider

Gold-70-01

Kasa Profil Kesit Detayı

Gold-70-02

Kanat Profili Kesit Detayı

Gold-70-03

Orta Kayıt rofili Kesit Detayı

Gold-70-04

Kapı Kabat Profili Kesit Detayı

Gold-70-05

Dışa Açılan Kapı Kanat Profil Kesit Detayı

Gold-70-06

Hareketli Orta Kayıt Profili Kesit Detayı

Gold-70-08

Çift Cam Çıtası Kesit Detayı

Gold-70-09

Tek Cam Çıtası Kesit Detayı

Gold-70-10

Üçlü Cam Çıtası Kesit Detayı

Gold-70-15

Pervazlı Kasa Profili Kesit Detayı