مشخصات پروفیل

پروفیل 60 میلیمتری , 3 خانه ایی
تحت هر شرایط و با داشتن واشرهای عایق از نفوذ هرگونه آلودگی جلوگیری میکند .
با تابش نور خورشید و گرما رنگ و فرم خود را از دست نمی دهد.
با داشتن کانالهای زهکشی برای دفع آب بدون هیچ مشکلی دفع میشود .
وجود ورق گالوانیزه در وسط پروفیل برای تقویت

در تمام فصلهای سال از شما محافظت میکند .
در تابستان از گرما و در زمستان از سرما شمارا محافظت میکند .
با رنگهای زیبا و متفاوت و سطح صاف و براق و بدون لکه و گردو غبار .
با نصب آسان و کاهش هزینه های مصرفی .
ضامن سلامت آسایش و حیات شماست

Renk Seçenekleri

60lik-slider

Gold-60-01

Kasa Profil Kesit Detayı

Gold-60-02

Kanat Profili Kesit Detayı

Gold-60-03

Orta Kayıt rofili Kesit Detayı

Gold-60-04

Kapı Kabat Profili Kesit Detayı

Gold-60-05

Dışa Açılan Kapı Kanat Profil Kesit Detayı

Gold-60-06

Hareketli Orta Kayıt Profili Kesit Detayı

Gold-60-08

Çift Cam Çıtası Kesit Detayı

Gold-60-09

Tek Cam Çıtası Kesit Detayı

Gold-60-10

Üçlü Cam Çıtası Kesit Detayı

Gold-60-15

Pervazlı Kasa Profili Kesit Detayı