• دربین سالهای 1986 تا سال 1997 بامارک فیل پلاستیک و با 3 خط تولید و با زمینی به مساحت 10,000 متر مربع و 5,000 متر مربع سالن سرپوشیده تولید لوله پلاستیک را در ترابزون آغاز کرده و در سال 2003 با تغییر کاربری آن را به شرکت تجاری تبدیل کرده و ادامه دادیم .
    و با پایان تولید پلاستیکی فعالیتهای جدید خودرا در زمینه تولید پروفیل شروع کرده و ادامه میدهیم .
  • در سال 1991 و با تحمل تمام مشقت ها شرکت تاسیس و با مارک آرچلیک شروع بکار نمودیم.
  • در بین سالهای 1995 تا سال 1997 شرکت تجاری واردات را شروع کرد .
  • در سال 1996 شرکت تجاری با نام اوزای پلاستیک و با دستگاههای اتریشی کاملا اتوماتیک خط تولید ( اکستروژن ) را با ظرفیت 5,000 تن سالانه , در فضای باز به مساحت 20,000 متر مربع و فضای بسته به مساحت 10,000 متر مربع تولید درب و پنجره پروفیل و سقف کاذب و دکور را آغاز کرده و تا کنون به فعالیت خود ادامه میدهد .
  • در سال 2003، شرکت ما گواهینامه بین المللی از شرکت ( زاو پروک ) به دست آورد شرکت ما از شرکت های رده بالا در صنعت پلاستیک و عایق است ، که ورود شرکت کمک کرد تا با اجرای طرح های متعدد، از جمله صادرات 20,000 تن در سال به روسیه ، از جمله پنجره ودرب وسقف کادب و دکور، و هنوز هم شرکت ما تا کنون در حال صادرات به روسیه است .
  • در سال 2013 شرکت تجارتی ایزو که در استان ارزنجان قرار دارد و مساحت شرکت 46,000 متر مربع فضای باز و 8,000 متر مربع فضای بسته با هدف توسعه ایجاد شد .
    و سالانه با تولید 20,000 تن پروفیل با دستگاههای پیشرفته و اساتید حرفه ایی و کادر مجرب به کار خود ادامه میدهد